Factuurinformatie

De praktijk maakt gebruik van het factotringbedrijf Fa-med BV. Uw ontvangen behandeling wordt opgenomen in het computer systeem een automatisch 1 maal per maand door gestuurd naar Fa-med.   Vervolgens ontvangt uw de factuur.  Op ieder factuur staat een notanummer, notadatum, een referentienummer en een uiterste betaaldatum vermeld. In de declaratie vindt u een overzicht van de uitgevoerde verrichtingen. Iedere verrichting wordt aangegeven met een code of een tijdsaanduiding.

De codes op de nota kunt ucontroleren en checken of de bedragen op uw nota juist zijn (zie de tarieven pagina). Eventuele vragen over uw factuur kunt u stellen via de website van Fa-med bv. U kunt op de site  extra informatie over Fa-med of uw nota vinden.

Het Contactcenter van Fa-med is bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 uur via telefoonnummer 0900-0885 (0,15 euro per minuut).

Voor het aanvragen van een nieuw origineel van een nota belt u met 0900-0882 (1,30 euro per gesprek).

Betaling van uw nota

Voor het betalen van de nota die u van Fa-med ontvangt heeft u 30 dagen de tijd. Het is belangrijk dat deze betalingstermijn in acht wordt genomen. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan is Fa-med gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende kosten brengen wij in rekening, conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De zorgaanbieder waarvan de nota afkomstig is, wordt ook geïnformeerd. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Betalen

Gebruik voor de betaling de acceptgiro onderaan de nota. Vul deze volledig in (de juiste naam, het juiste bankrekeningnummer en natuurlijk uw handtekening). Wanneer u de nota op een andere manier betaalt, bijvoorbeeld via internetbankieren, vergeet dan niet om het juiste notanummer (betalingskenmerk) bij de betaling op te geven.

Fa-med verzoekt u het bedrag over te maken op rekeningnummer 62.70.00.800 t.n.v. Fa-med B.V. in Amersfoort.