Tarieven 2017

Tarieven voor zorg door de vrijgevestigde mondhygiënist

Informeer vooraf bij de mondhygiënist of deze een overeenkomst heeft gesloten met u verzekeringsmaatschappij. Gezien de voorwaarden die gesteld worden in de overeenkomsten is het niet vanzelfsprekend dat deze overeenkomsten ook altijd zijn gesloten.

Welke behandelingen bij u nodig zijn hangt af van veel factoren. De mondhygiëniste kan bepalen hoeveel en welke behandelingen er nodig zijn. De kosten worden dan ook vooraf besproken. Voor behandelingen die hoger uitkomen dan 150 euro wordt van tevoren een behandelplan aan u voorgelegd.

Informeer vooraf bij de verzekering of de behandelingen worden vergoed, dit hangt mede af van het pakket dat u met uw zorgverzekering heeft afgesloten.

 

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten € 12,06
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 12,06
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten € 12,06

Tandvleesbehandelingen/parodontologie(T)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 158,98
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 96,81
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 142,53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 155,98
T91 Pocketregistratie € 32,27
T92 Parodontiumregistratie € 64,54
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 37,65

Diversen

C90 Niet nagekomen afspraak € 30,00

Deze tarieven zijn vanaf 1 januari 2016 van toepassing. Het kan zijn dat in de tussentijd de tarieven zijn aangepast maar dat deze nog niet op de website zijn doorgevoerd.